Kategóriák

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

teszt

Az alábbi adatkezelési tájékoztató a KLAVIO Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1165 Budapest, Arany J. u. 80.; cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-566760; a továbbiakban: „KLAVIO Kft.”) által üzemeltetett www.webaruhaz.klavio.hu oldalon (a továbbiakban: „Webáruház”) keresztül megvalósított adatkezelési tevékenységekre vonatkozik. Az adatkezelési tájékoztató a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-i 2016/679 (EU) európai parlamenti és tanácsi rendelet („GDPR”) előírásai alapján készült. A Webáruház oldalainak böngészésével és funkcióinak használatával a felhasználó (a továbbiakban: „Felhasználó”) tudomásul veszi és elfogadja a jelen tájékoztató rendelkezéseit.

 

 

Az adatkezelő

 

Az adatkezelő neve: KLAVIO Kft.

 

Az adatkezelő postacíme: 1165 Budapest, Arany J. u. 80.

 

Az adatkezelő e-mail címe: klavio@klavio.hu

 

Az adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozók:

 

-         a tárhely és az elektronikus levelezés vonatkozásában: Webonic Kft. (székhelye: 8000 Székesfehérvár, Budai út 14.; cégjegyzékszáma: Cg.07-09-025725; e-mail címe: ugyfelszolgalat@gyumolcstarhely.hu)

 

-         a sütik (cookie-k) vonatkozásában: Googe LLC (székhelye: 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA; e-mail: support-in@google.com)

 

-         a szállítási adatok vonatkozásában: DPD Hungária Kft. (székhelye: 1158 Budapest, Késmárk utca 14/B; cégjegyzékszáma: Cg.01-09-888141; e-mail címe: dpd@dpd.hu)

 

-         a számlázási adatok vonatkozásában: Kulcs-Soft Nyrt. (székhelye: 1022 Budapest, Törökvész u. 30/a; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045531; e-mail címe: info@kulcs-soft.hu) és "KÉT VIRÁG" Gépi adatfeldolgozó- és Számviteli Szolgáltató Betéti Társaság (székhelye: 1173 Budapest, Pesti út 91-105. F. lház. 1. em. 5.; cégjegyzékszáma: Cg.01-06-217745; e-mail címe: viragh.agnes@chello.hu)

 

 

Az érintett

 

Az adatvédelmi szabályozás értelmében „érintett” az az azonosított vagy azonosítható természetes személy (ember), akire vonatkozóan az adatkezelő személyes adatot kezel. A személyes adat kezelése alapulhat az érintett vagy képviselője hozzájárulásán, vagy lehet az érintettel vagy más Felhasználóval megkötött szerződés (rendelés) teljesítéséhez szükséges, vagy ahhoz szükséges, hogy az adatkezelő valamilyen jogi kötelezettségét teljesíteni, vagy jogos érdekét érvényesíteni, vagy esetleg az érintett vagy másik személy létfontosságú érdekeit védelmezni tudja.

 

Ha az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, a hozzájárulás kizárólag a 16. életévét betöltött személytől származhat. A 16. életévét be nem töltött személy a hozzájárulást saját maga nem, csak a felette szülői felügyeletet gyakorló adhatja meg, illetve engedélyezheti.

 

Ha az adatkezelés az adatkezelő és a Felhasználó közötti szerződés (pl. vásárlás) teljesítéséhez szükséges, a szerződést kizárólag a 18. életévét betöltött cselekvőképes személy kötheti meg önállóan. A 14. életévét betöltött, de a 18. életévét be nem töltött kiskorú vagy egyébként korlátozottan cselekvőképes személy szerződéskötésének érvényességéhez törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, a 14. életévét be nem töltött kiskorú vagy egyébként cselekvőképtelen személy jognyilatkozata pedig semmis, az ő nevében a törvényes képviselője járhat el a szerződéskötésnél (megrendelésnél).

 

A gyermekek személyes adatai különös védelmet érdemelnek, mivel ők kevésbé lehetnek tisztában a személyes adatok kezelésével összefüggő kockázatokkal, következményeivel és az ahhoz kapcsolódó garanciákkal és jogosultságokkal. Erre tekintettel – figyelembe véve az elérhető technológiát – a KLAVIO Kft. ésszerű erőfeszítéseket tesz annak ellenőrzése érdekében, hogy a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeleti jog gyakorlója adta meg, illetve engedélyezte, viszont felhívja a figyelmet, hogy a szerződések érvényessége nem az adatkezeléshez a GDPR szerint adott/adható hozzájárulástól függ. A továbbiakban az érintettre, illetve a Felhasználóra vonatkozó hivatkozások alatt az illetők felett szülői felügyeletet gyakorló személy, valamint a törvényes képviselő is értendő.

 

Az adatkezelési tevékenységek

 

Az adatvédelmi szabályozás értelmében adatkezelés a személyes adatokon végzett bármilyen művelet (pl. gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tárolás, megváltoztatás, lekérdezés, továbbítás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés, stb.), személyes adat pedig az érintettre vonatkozó bármely információ. Az alábbiakban a KLAVIO Kft. tájékoztatása olvasható arról, hogy a Webáruház böngészése és funkcióinak használata a Felhasználó mely személyes adatainak gyűjtésével és kezelésével járhat.

 

A Webáruház böngészése

 

A Webáruház oldalain bárki számára hozzáférhető információk megtekintéséhez (böngészéséhez) személyes adatok megadására nincs szükség. A böngészés során technikai információk kerülnek rögzítésre (a látogatás kezdő és befejező időpontja, a megtekintett aloldalak és tartalmak, ill. – a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző, az operációs rendszer adatai és a számítógépes kapcsolat IP címe, valamint a belépő és a kilépő oldal URL-je). Ezeket az adatokat a Webáruház rendszere folyamatosan naplózza, de nem kapcsolja össze a regisztráció során, a vásárlás során, vagy a hírlevélre történő feliratkozás során megadott adatokkal. Ezeket az adatokat az adatkezelő kizárólag a Webáruház üzemeltetése, és a biztonságos működés ellenőrzése érdekében, valamint statisztikai célokra használja fel.

 

Az adatkezelő a Webáruház oldalain egyedi azonosítót, ún sütiket („cookie”-kat) használ egyrészt a Webáruház bizonyos funkcióinak működtetése (regisztráció, vásárlás), másrészt a felhasználói élmény növelése és a Webáruház fejlesztése céljából. Ennek megfelelően a Webáruház használata során kétféle süti kerül elhelyezésre: a regisztrált Felhasználók esetén a bejelentkezési adatokat (felhasználónév, jelszó) eltároló sütik, és a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével statisztikai, webanalitikai célú sütik. A sütik olyan kisméretű szövegfájlok, amelyeket a Webáruház vagy a sütit gyűjtő harmadik fél partner (Googe LLC) szervere a Webáruház látogatója által használt számítógépnek küld, hogy azonosítsa a Webáruház oldalain tartózkodás alatt használt számítógépet és tárolja a Webáruház használatára vonatkozó technikai adatokat, melyek a következők: IP cím, látogatás időpontja, felhasználói interakciók, .... A sütik tehát a látogatót személy szerint nem azonosítják, de a számítógép beazonosíthatósága nem zárható ki. Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó önkéntes hozzájárulása, amelyet bármikor visszavonhat. A hozzájárulás megadása nem kötelező, annak elmaradása esetén viszont előfordulhat, hogy a Webáruház bizonyos funkciói csak korlátozottan működnek. Az adatkezelés időtartama a süti típusától függ (__utma 2 év, __utmb 30 perc, __utmc a munkamenet végéig, __utmz 6 hónap), de minden esetben legfeljebb a hozzájárulás visszavonásáig tart. A Webáruház látogatója a sütik használatáról tájékoztató információs sávban, valamint saját böngészőjében is megtilthatja a sütik alkalmazását, mely esetben a Webáruház egyes szolgáltatásai csak korlátozottan lesznek igénybe vehetők. A süti-használattal kapcsolatos döntés bármikor megváltoztatható.

 

Regisztráció és vásárlás a Webáruházban

 

A Webáruházban történő regisztrációhoz és vásárláshoz a következő adatok megadása szükséges: e-mail cím, jelszó, név, számlázási és szállítási cím (ország, irányítószám, város, utcanév, közterület jellege, házszám), telefonszám. A regisztráció a termékek megvásárlásának előfeltétele. Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó és a KLAVIO Kft. között a Webáruházban való regisztráció, valamint a kiválasztott áruk megvásárlása tárgyában létrejövő szerződés teljesítésének szükségessége. Az adatkezelés célja pedig az, hogy a Felhasználó igénybe vehesse a regisztráció által nyújtott lehetőségeket (felhasználói adatok elmentése későbbi megrendelések céljára) és vásárolni tudjon a KLAVIO Kft. termékeiből, és a megrendelés teljesítése során a KLAVIO Kft. szükség szerint kommunikálni tudjon a vásárlóval. Az adatkezelés időtartama a szerződés megszűnéséig tart: a regisztráció tekintetében annak törléséig, a vásárlás tekintetében pedig a teljesítésig (áru átvétele, vételár megfizetése), vagy esetleg a megrendelő általi elállás esetén az áru visszaszolgáltatásáig és a vételár visszatérítéséig. Mivel ezekre az adatokra a szerződés teljesítéséhez van szükség, az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel járna, hogy a KLAVIO Kft. a szerződést nem tudná teljesíteni; erre tekintettel a szükséges adatok hiányában a Felhasználó és a KLAVIO Kft. között sem a regisztráció, sem a vásárlás tárgyában nem jön létre szerződés.

 

A KLAVIO Kft. a vásárló által megadott nevet és szállítási címet a fentiekben megjelölt szállítási megbízottjának (DPD Hungária Kft.) átadja a megrendelt termék/ek kiszállítása céljából. A KLAVIO Kft. felhívja a figyelmet, hogy bizonyos esetekben az áru közvetlenül a külföldi nagykereskedő partnertől kerül kiszállításra, amelyhez a vásárló által megadott névnek és szállítási címnek a partner részére való átadása szükséges: a Webáruházban a termék neve mellett feltüntetjük a közvetlen nagykereskedői kiszállítás tényét és a partnercég adatait. Az adatkezelés célja az áru célba juttatására, illetve sikertelen kézbesítés esetén a címzett értesítése.

 

A számla kibocsátása során, amennyiben a vásárló magánszemély (nem cég) vagy egyéni vállalkozó, akkor az ő neve és (lak)címe a számlán feltüntetésre, és a számviteli szabályok szerint 8 évig megőrzésre kerül. A számla kiállításához megadott személyes adatok címzettje adatfeldolgozóként a Kulcs-Soft Nyrt. és a "KÉT VIRÁG" Gépi adatfeldolgozó- és Számviteli Szolgáltató Betéti Társaság. Az adatkezelés célja az áfás számla kiállítása és megőrzése, jogalapja pedig ebben az esetben az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, amelyet az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 169. § e) pontjában és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezések írnak elő. A személyes adat szolgáltatása ebben az esetben jogszabályon alapul, és szükséges ahhoz, hogy a KLAVIO Kft. a számlát ki tudja állítani. Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy a szükséges adatok hiányában a Felhasználó és a KLAVIO Kft. között a vásárlás tárgyában nem jön létre szerződés, azaz a KLAVIO Kft. a terméket nem fogja tudni értékesíteni a Felhasználónak.

 

Szavatosság, jótállás és panaszkezelés

 

A KLAVIO Kft. a nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényekről jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben a következő adatokat köteles rögzíteni: a vásárló (fogyasztó) neve és címe; nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez; az áru megnevezése és vételára, átadás-átvételének időpontja; a hiba bejelentésének időpontja; a hiba leírása; szavatossági vagy jótállási igénye alapján a fogyasztó által érvényesíteni kívánt jog, továbbá a szavatossági vagy jótállási igény rendezésének módja vagy az igény, illetve az az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indoka. Az adatkezelés célja a szavatossági, illetve jótállási igény érvényesítése. Az adatkezelés jogalapja az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, amelyet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet 4. § (6) bekezdésében foglalt rendelkezések írnak elő, melyek értelmében a vállalkozás a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényéről felvett jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni. A személyes adatok szolgáltatása jogszabályon alapul. Ahhoz, hogy a KLAVIO Kft. a szavatossági vagy jótállási igényt teljesíteni tudja, az érintettnek a listázott az adatokat meg kell adnia. Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel járhat, hogy a KLAVIO Kft. nem fogja tudni a szavatossági vagy jótállási igényt teljesíteni.

 

A szerződések teljesítésével összefüggő, illetve a KLAVIO Kft.-nek a termékei értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó bármely panasz közlése a következő személyes adatok megadásával jár, illetve járhat: név, telefonszám, e-mail cím, számlázási cím, szállítási cím, a panaszról felvett jegyzőkönyvben és a válaszban foglalt esetleges további személyes adatok. Az adatkezelés célja a panaszkezelés, jogalapja pedig az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, amelyet a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdésében foglalt rendelkezések írnak elő, melyek értelmében a vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni. A személyes adatok szolgáltatása itt is jogszabályon alapul. Ahhoz, hogy a KLAVIO Kft. a panaszt kezelni tudja, az érintettnek a szükséges adatokat meg kell adnia. Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel járhat, hogy a KLAVIO Kft. nem fogja tudni a panaszt kivizsgálni és elintézni.

 

Hírlevelek

 

A Webáruházban történő regisztráció során a Felhasználó feliratkozhat a KLAVIO Kft. hírleveleire is, ami a következő adatok kezelésével jár: név, e-mail cím. Az adatkezelés marketing célból történik. Az érintett nem köteles a személyes adatait e célból megadni, az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy a Felhasználó nem fog hírleveleket kapni. Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó önkéntes hozzájárulása, amelyet bármikor visszavonhat a hírlevelekben található leiratkozó linkre kattintva, vagy pedig a Webáruházba bejelentkezve a feliratkozást lehetővé tevő jelölőnégyzetben (checkboxban) általa korábban elhelyezett pipára kattintással (a pipa eltüntetésével). A hírlevelek küldéséhez megadott személyes adatok címzettje adatfeldolgozóként a Webonic Kft. Az adatkezelés időtartama a hozzájárulás visszavonásáig vagy a hírlevél küldési szolgáltatás megszüntetéséig tart.

 

Profilalkotás és automatizált döntéshozatal

 

A GDPR értelmében profilalkotásnak minősül a személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez (egyénhez) fűződő bizonyos személyes jellemzők (pl. viselkedéshez kapcsolódó jellemzők) értékelésére használják. Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

 

A KLAVIO Kft. visszatérő vásárlóinak a ...,- Ft összeghatárt elérő vásárlásai után biztosított kedvezmény adása profilalkotásnak, egyúttal automatizált döntéshozatalnak minősül, mivel az összeghatár elérése esetén a kedvezmény automatikusan jár, annak eldöntéséhez emberi beavatkozás nem szükséges.

 

Az adatkezelés célja az árkedvezmény biztosítása. Az adatkezelés jogalapja az érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulása, amelyet a regisztráció alkalmával vagy a regisztráció fennállása alatt bármikor külön jelölőnégyzetben (checkboxban) általa elhelyezhető pipával tud megadni. Az érintett tehát nem köteles ehhez a profilalkotáshoz és automatizált döntéshozatalhoz hozzájárulni, a hozzájárulás elmaradása viszont azzal a következménnyel jár, hogy a Felhasználó nem fog árkedvezményt kapni. A KLAVIO Kft. felhívja a figyelmet, hogy a kedvezményre való jogosultság feltételét (a vásárlások értékét) kizárólag attól az időponttól tartja nyilván ebből a célból, amikor ahhoz az érintett ezen a módon kifejezetten hozzájárult, az ezt megelőző vásárlások értéke nem fog beleszámítani. A hozzájárulás bármikor visszavonható a Webáruházba bejelentkezve a feliratkozást lehetővé tevő jelölőnégyzetben (checkboxban) korábban elhelyezett pipára kattintással (a pipa eltüntetésével). Az adatkezelés időtartama a hozzájárulás visszavonásáig vagy a regisztráció törléséig, vagy pedig a KLAVIO Kft.-nek a kedvezménynyújtás megszüntetéséről való döntéséig tart.

 

A GDPR rendelkezéseinek való megfelelés

 

A KLAVIO Kft. felhívja a figyelmet, hogy a fentiekben meghatározott adatkezelési időtartamok lejártát követő további 5 évig megőrzi mindazokat a nyilatkozatokat, amelyek annak igazolásához szükségesek, hogy az adatkezelés fenti időtartamai alatt mindvégig megfelelt a GDPR és minden egyéb alkalmazandó adatvédelmi jogszabály rendelkezése szerinti előírásoknak. Ezek a nyilatkozatok a következő személyes adatokat tartalmazhatják: az érintett neve (névazonosság esetén további azonosító adat, pl. lakcím); a kezelt személyes adatok köre; a hozzájárulás megadásának ténye, módja, időpontja, és a visszavonás időpontja; a szerződés megkötésének időpontja, módja, és tárgya, továbbá megszűnésének időpontja; a számla kiállításának ténye, időpontja; a szavatossági vagy jótállási igény érvényesítésének ténye, időpontja; a panasztétel ténye és időpontja. Az adatkezelés (adattárolás) jogalapja az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, amely a GDPR 5. cikk (2) bekezdésében foglalt azon előírásnak való megfelelést szolgálja, mely szerint az adatkezelőnek képesnek kell lennie az adatkezelésre vonatkozó elveknek való megfelelés igazolására. A tárolt adatok címzettje ennek megfelelően a felügyeleti hatóság lehet.

 

Az érintett jogai

 

Az érintettnek joga van kérni az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Az érintettet megilleti az adathordozhatósághoz való jog, ha pedig az adatkezelés hozzájáruláson alapul, akkor a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásának joga. Az érintett a személyes adatai kezelésével összefüggésben panaszt nyújthat be a felügyeleti hatósághoz.

 

Az érintett kéréseivel írásban vagy elektronikus úton keresheti meg az adatkezelőt a fenti 1. pontban megjelölt postacímén vagy e-mail címén. Ha az érintett elektronikus úton küldi a kérelmet, az adatkezelő a tájékoztatást szintén elektronikus úton fogja megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. Az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja. Az adatkezelő a kérést csak akkor tudja teljesíteni, ha az érintettet azonosítani tudja. Ha megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó személy kilétével kapcsolatban, akkor további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

 

Az adatkezelő az érintettet késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a kérése nyomán hozott intézkedésekről. Ha szükséges (figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát), ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható, mely esetben erről az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

Az adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást, valamint intézkedést díjmentesen biztosítja, kivéve, ha a kérés egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó. Az adatkezelő haladéktalanul tájékoztatni fogja az érintettet, ha véleménye szerint a kérés megalapozatlan vagy túlzó, és erre tekintettel választ kér tőle, hogy az adatkezelő által megjelölt ésszerű összegű díjat megfizeti-e, vagy sem. Nemleges válasz esetén, illetve a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belüli válasz hiányában az adatkezelő megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

 

A hozzáférési jog

 

Az érintett visszajelzést kérhet és kaphat az adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra is, hogy a személyes adatokhoz hozzáférjen, valamint a következő információkat megkapja: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják; adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai; az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen; a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; ha esetleg az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.

 

Az adatkezelő az érintettől a kérelem teljesítését megelőzően, annak tartalmának pontosítását, a kérelmezett információk, illetve adatkezelési tevékenységek pontos megjelölését kérheti. Ha az érintett hozzáférési joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait, az adatkezelő jogosult az érintett kérelmének teljesítését a szükséges és arányos mértékben megtagadni.

 

Ha az érintett a tájékoztatást több példányban kéri, az adatkezelő a többletpéldányok elkészítésének adminisztratív költségeivel arányos és ésszerű mértékű díjat számít fel.

 

A helyesbítéshez és a kiegészítéshez való jog

 

Az érintett kérheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését, valamint az adatkezelés célját tekintve hiányos személyes adatok kiegészítését.

 

Az érintettnek kérelmében meg kell jelölnie, hogy mely adatok pontatlanok, illetve hiányosak, és melyek a pontos, illetve teljes adatok. Az adatkezelő az érintettől a kérelem teljesítését megelőzően szükség szerint kérheti, hogy a pontosított vagy új adatot megfelelő módon – elsősorban okirattal – igazolja. A kérés teljesítése után az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, illetve kiegészítésről, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

 

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

 

Az érintett jogosult kérni, hogy az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

·         a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

·         az adatkezelő a személyes adatot az érintett hozzájárulása alapján kezelte, és az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

·         az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy (elsőbbséget élvező jogszerű okra tekintet nélkül), ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történt;

·         a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

·         a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

·         a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások a közvetlenül gyermekeknek való kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

Minden olyan esetben, amikor az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. Egyebekben a kérés teljesítése után az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a törlésről, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

 

Az adatkezelő megtagadja a törlés és az elfeledtetés iránti kérés teljesítését, ha az adatkezelés szükséges:

·         a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

·         a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

·         a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;

·         közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törlés valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

·         jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha:

·         az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

·         az adatkezelés jogellenes, de az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

·         az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

·         az érintett a tiltakozott az olyan adatkezelés ellen, amely nem közvetlen üzletszerzés érdekében történt: ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével nem lehet kezelni, csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből. A kérés teljesítése után az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a törlésről, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről. Ha az adatkezelő feloldja a korlátozást, az érintettet, akinek a kérésére a korlátozás történt, erről előzetesen tájékoztatja.

 

A tiltakozáshoz való jog

 

Az érintett a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, vagy ha az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. A tiltakozás értelmében az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább (törölni fogja), kivéve, ha adott esetben bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amikor a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés (hírlevés küldés) érdekében történik, és az érintett tiltakozik a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, akkor az adatkezelő a személyes adatokat a továbbiakban e célból nem kezeli. Amennyiben a személyes adatok kezelésére statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

 

Az adathordozhatósághoz való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Jogosult arra is, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul, és az adatkezelés automatizált módon történik. Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett kérheti – ha ez technikailag megvalósítható – a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását is.

 

Ha az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása hátrányosan érintené mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait, az adatkezelő jogosult az érintett kérelmének teljesítését a szükséges mértékben megtagadni.

 

Az adathordozhatóság körében tett adatkezelői intézkedés nem jelenti az adatok törlését, azokat az adatkezelő mindaddig nyilvántartja (kezeli), ameddig az adatkezelésre megfelelő céllal illetve jogalappal rendelkezik.

 

A hozzájárulás visszavonásához való jog

 

Az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja, mégpedig ugyanolyan egyszerű módon, ahogyan megadta azt. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonása csak azokban az esetekben értelmezhető, amikor az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása; ha az adatkezelés szerződés teljesítéséhez vagy az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez (pl. jegyzőkönyvek megőrzése) szükséges, (hozzájárulás hiányában) a hozzájárulás visszavonásának joga nem illeti meg az érintettet.

 

A panasztételhez való jog és a hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

 

Ha az érintett szerint a személyes adatainak kezelése sérti a GDPR vagy egyébként a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseit, panaszt tehet a saját szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban illetékes felügyeleti hatóságnál, Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.

 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:

- postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

- cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

- telefon: +36 (1) 391-1400

- fax: +36 (1) 391-1410

- e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

- web: http://naih.hu

 

Az érintett bírósághoz is fordulhat, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR előírásainak meg nem felelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait. Az adatkezelővel szemben magyar bíróság előtt indítható per. Az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatfeldolgozó vagy képviselőjének tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Magyarországon a per az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt indítható meg. Ha az érintett szokásos tartózkodási helye az Európai Unió másik tagállamában van, akkor akár az adatkezelővel, akár az adatfeldolgozóval szembeni eljárást megindíthatja a szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is.

 

 

Budapest, 2018. május 25.

A Klavio Kft. webáruház cookie-kat használ annak érdekében, hogy a webáruház a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsa. Amennyiben Ön folytatja a böngészést a webáruházban, azt úgy tekintjük, hogy nincs kifogása a tőlünk érkező cookie-k fogadása ellen.
Bezárás