Kategóriák

Üzletszabályzat

teszt

Általános szerződési feltételek

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a webaruhaz.klavio.hu Webáruház (továbbiakban: Szolgáltató) és az elektronikus szolgáltatást igénybe vevő vásárló (a továbbiakban: Vásárló) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (továbbiakban: Felek)

Az Általános Szerződési Feltételek hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Klavio Kft. által üzemeltetett webaruhaz.klavio.hu webcímen található elektronikus piactéren keresztül történik.

Magunkról

 

 

Az webaruhaz.klavio.hu webáruházban lehetőség nyílik műszaki termékek széles választékából kényelmesen és kedvező áron elektronikus úton vásárolni.

A webáruházat olyan szolgáltatásokkal és lehetőségekkel igyekeztünk felépíteni, hogy Vásárlóink minél egyszerűbben megtalálhassák, kiválaszthassák és megvásárolhassák a keresett terméket.

A webáruházat az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) alapján szolgáltatóként társaságunk működteti.

Társaságunk Ektv 4.§-ban előírt kötelező adatszolgáltatása:

Szolgáltató

 

 

A webaruhaz.klavio.hu webáruházat működtető Klavio Kft. (eladó) adatai:

Cégnév: Klavio Kft.

Székhely: 1165 Budapest, Arany János utca 80.

Személyes ügyintézés helye telephelyünkön:
1046 Budapest, Kiss Ernő utca 3. 313/b.

Ügyvezető: Tibor Zoltán

Levelezési cím: 1046 Budapest, Kiss Ernő utca 3. 313/b.

Cégjegyzék szám: 01-09-566760, bejegyezve a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság által

Adószám: 12229448-2-42

Elérhetőségek

Telefon: 06/1/390-1028

E-mail: klavio@klavio.hu


Vásárló

Szolgáltatásunkat minden jogképes természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet jogosult igénybe venni, amennyiben a sikeres regisztrációt elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen általános szerződési feltételeket, illetve a jelen weboldalon közzétett tudnivalókat, vásárlási feltételeket.


A rendelés leadásának menete

A webshop-ban úgy tud vásárolni, hogy a kiválasztott termékeket a virtuális kosárba helyezi a "Kosárba" gomb megnyomásával. Ezek után a "Kosár", vagy "Megrendelés" gombra klikkelve ellenőrizheti és még módosíthatja a kosár tartalmát, majd a vásárlási szándék megerősítése után a rendszer automatikusan kéri a regisztrációját. A megrendelés leadásakor történik a fizetési feltételek megjelölése (készpénz, átutalás) és a szállítási mód (személyes átvétel/házhozszállítás)

Ennek során csak a legszükségesebb, a termék kiszállítása és számlázása érdekében fontos adatokat kérjük megadni. (név, e-mail cím, szállítási és számlázási cím, telefonszám).

Rendelés leadását követően egy automatikus e-mail üzenetben értesítjük a rendelés befogadásáról.

Webáruházunkban a termékek az általános forgalmi adót tartalmazó bruttó vételárai vannak feltüntetve.

A termékszámlát a Klavio Kft. állítja ki.


Szerződés létrejötte

Az online módon (elektronikusan) kötött szerződés távollévők között kötött szerződésnek minősül, amely szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, a Szolgáltató nem iktatja azt, és a későbbiekben nem lesz hozzáférhető.

A szerződéskötés nyelve a magyar.

 

A megrendelés kitöltésével és a Szolgáltató részére elektronikus úton történő megküldésével, annak Szolgáltató általi befogadásáról küldött automatikus elektronikus üzenetben üzenet megküldésével az Vásárló megrendelése igénybejelentésnek minősül.

A szerződés akkor jön létre, ha a Szolgáltató az igénybejelentést követő raktárkészlet ellenőrzése után a megrendelés teljesíthetőségéről pozitív (az adásvétel lehetőségét megerősítve) visszaigazolást küld újabb elektronikus üzenetben. A megrendelés megküldésével és annak Szolgáltató általi pozitív visszaigazolásával a szerződés ráutaló magatartással jön létre. Mind az igénybejelentés, mind a visszaigazolás akkor tekintendő a másik félhez megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

Abban az esetben amennyiben a termék nincs raktárkészleten, úgy a beszállítás várható időpontjáról elektronikus üzenetben értesítjük a Vásárlót, melyet a Vásárló nyugtáz, vagy törölheti megrendelését elektronikus üzenetben.

A szerződés azon a napon lép hatályba, amikor a Szolgáltató a szállítás napját a megrendelő számára visszaigazolta, és mindkét fél a teljesítés bekövetkeztének várható idejét nyugtázta.

A Szolgáltató a megrendelést csak akkor fogadja el, ha a Vevő a megrendeléshez szükséges valamennyi adatot maradéktalanul megadja. A Vevő által megadott téves adatokból eredő hibás teljesítésből eredő károkért a Szolgáltatót felelősség nem terheli.


Adatbeviteli
hibák kijavításának technikai lehetőségei

Az adatbeviteli hibáknak a megrendelés elküldését megelőzően történő azonosításához és kijavításához biztosított eszközök:

- a "Kosár" tartalma bármikor ellenőrizhető, változtatható, vagy akár törölhető.
- a személyes adatok (pl.: számlázási cím, szállítási cím, telefonszám, stb…) a regisztrációhoz kapcsolódóan bármikor ellenőrizhető, változtatható a személyes adatok menüpontban

A megrendelés elküldését követően, ha tévedésből mást rendelt, mint amit szeretett volna, vagy törölni kívánja megrendelését kérjük, jelezze az ügyfélszolgálatunkon az klavio@klavio.hu e-mail címen, vagy a 06/1/390-1023-as telefonszámon.

Fontos, hogy a megrendelés elküldését követően ezt haladéktalanul tegye meg, mert akár 1 munkanapon belül kézbesíthetjük a megrendelt termékeket és akkor a tévedés korrigálására már nincs lehetőség.


Termékszállítás

A szerződés hatálybalépésétől számított 2-4 munkanapon belül vállaljuk a termék kiszállítását.

A házhozszállítás díjként a webshopban feltüntetett mindenkori kiszállítási díjak érvényesek.

A termék Magyarország területére történő házhozszállítását együttműködő partnerünk a DPD futárszolgálat végzi.

A házhozszállítás pontos időpontjának egyeztetését futárszolgálatunk közvetlenül a Vásárlóval végezi. Sikertelen kézbesítés esetén a futárszolgálat az újra egyeztetett időpontban megkísérli a kiszállítást.

Házhozszállítási díjunk magába foglalja a megrendelt termék raktártól a rendeltetési helyig való szállítását.
A terméket átvételkor kérjük alaposan nézze át a csomagot, hogy nem sérült-e meg szállítás közben. Ezután aláírásával igazolja a termék sérülésmentes átvételét.


Személyes átvétel


A Vásárlónak lehetősége van a terméket a megrendelése során az üzletünkben személyesen átvenni.

A megrendelés pozitív visszaigazolásáról megküldött elektronikus levélben tájékoztatjuk a Vásárlót a termék pontos beérkezéséről, amikortól lehetőség van átvenni azt telephelyünkön.


Csomagolás

Áraink tartalmazzák a csomagolás költségét.


Vételár megfizetése

 

Jelenleg az alábbi fizetési forma közül választhat:

  • készpénzben a DPD futárszolgálat munkatársának az áru átvételekor
  • előre utalással díjbekérő alapján
  • 8 napos utalás.Csak előzetes egyeztetés után választható ez a fizetési mód. 

Jótállás, szavatosság

A jótállásra és szavatosságra a polgári törvénykönyvről szóló, többször módosított 1959. évi IV. törvényben és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) számú kormányrendeletben foglalt mindenkor hatályos rendelkezései és a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről az irányadóak.

Termékeinket hivatalos gyártói garanciát nyújtva értékesítjük.

Minőségi kifogást csak  külső behatástól mentes termékekre tudunk figyelembe venni. Égett, megbontott, szétszerelt, vagy újraösszerakott termékek esetében garanciális ügyintézés nem lehetséges. Minőségi reklamációval kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz elérhetőségeink bármelyikén illetve a személyes átvétel helyén is lejelentheti problémáját.

A vásárlástól való elállás joga, módja, következményei

Távollévők között létrejött szerződés esetén a távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet alapján a vásárló (fogyasztó) a szerződéstől indokolás nélkül elállhat:

4. § (1) A fogyasztó a szerződéstől 14 munkanapon belül indokolás nélkül elállhat.

Elállási szándékot szóban (telefonon), postai úton és e-mailben is kifejezésre juttathatja a vásárló. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi.

Elállás esetén a Szolgáltató köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 30 napon belül visszatéríteni.

Az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségek elállás esetében a vásárlót terhelik. A termék visszaszolgáltatása történhet üzletünkbe történő személyes visszajuttatással vagy bármely futárszolgálattal, vagy postával .

A Szolgáltató elálláskor követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését a Vásárlótól.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a 45/2014. (II.26.) számú Kormányrendelet rendelkezéseinek értelmében, az elállási jog az alábbi esetekben nem gyakorolható:

Olyan termék esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza. Hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a fogyasztó már felbontotta.


Kifogások rendezésének módja

A vásárlással kapcsolatban reklamációjával ügyfélszolgálatunkhoz fordulhat.

Cím: 1046 Budapest, Kiss Ernő utca 3/a. 313/b.
Nyitva tartás: H-Cs: 8.30-17.00-ig
P: 8.30-15.00-ig

Telefon: 06/1/390-1023

E-mail: klavio@klavio.hu

Kapcsolattartó személy: Tibor Attila

A Szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói panasszal a Felhasználó az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság, békéltető testület és elektronikus hirdetésekkel kapcsolatosan a hírközlési hatóság eljárását kezdeményezheti.

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság elérhetősége: www.nfh.hu

A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatalának elérhetőségei: info@nmhh.hu

Békéltető Testületek elérhetősége: nkik.hu vagy www.nfh.hu/informaciok/linkek/bekelteto


Adatvédelmi tájékoztatás

Adatai kezelésekor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény törvénynek megfelelően járunk el.

A Vásárló érintettnek a Szolgáltató adatkezelőnek minősül a jogszabály alapján.

Érintett tudomásul veszi, hogy az ÁSZF elfogadásával hozzájárulását adja az adatkezeléshez, így a Szolgáltató adatkezelése immáron a Vásárló hozzájárulásán alapul.

Kezelt adatok köre: A vásárlás előtti Regisztráció során és a megrendelés leadásával Szolgáltató (adatkezelő) a webaruhaz.klavio.hu oldalon bonyolított megrendelés és visszaigazolás kísérőadatait, továbbá az vásárló által kitöltött regisztráció során megadott személyes adatokat tárolja.

Tájékoztatom, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, a regisztráció során szolgáltatott személyes adatokat a megrendelés (adásvételi szerződés) teljesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása céljából tárolja, illetve az adatkezelés a vevővel való kapcsolattartás, célját szolgálja.

Szolgáltató (adatkezelő) a személyes adatokat, így a rendelés nyilvántartási lapokat a jogügylet alátámaszthatósága érdekében 5 évig tárolja.

Vásárló a regisztráció során feliratkozhat hírlevélre, azonban a hírlevelek tartalmaznak egy leiratkozó linket arra az esetre ha vevő később mégsem szeretne hírlevelet kapni.

Személyes adatait harmadik fél részére nem adjuk át és bizalmasan kezeljük, kivételt képez ez alól a termék kiszállítása (a szerződés teljesítése) érdekében az alvállalkozónként működő futárszolgálat részére történő név és lakcím átadása, aki a tőlünk kapott adatokat semmilyen formában nem jogosult felhasználni, tárolni, illetve harmadik fél részére továbbadni.

Önnek joga van tájékoztatást kérni személyes adatainak kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését illetve törlését. Személyes adatainak kezelésével kapcsolatban kérdéseit ügyfélszolgálatunk elérhetőségein vagy postai úton Szolgáltató székhelyére címzett levélben teheti fel.

A megrendelő tudomásul veszi, hogy az Interneten továbbított adatok biztonságáért a Szolgáltató nem felel.


Jogi Nyilatkozat

A Vásárló és a Szolgáltató közötti jogviszonyra a magyar jog irányadó.

A felek esetleges jogvita esetén, hatáskörtől függően kikötik a Szolgáltató székhelye szerinti, hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét.

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a honlapunkon megjelenő adatok, dokumentumok, információk, képek, ábrák, írások, és grafikák, illetve a honlap Ön képernyőjén megjelenő kialakítása a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései értelmében védelem alatt állnak.

Felhívjuk továbbá szíves figyelmét arra, hogy a honlapon megjelent egyes képek csupán illusztrációk, - ezt az adott kép mellett „A kép illusztráció” szöveggel jelezzük.

- az oldalon megjelenő esetleges kép- vagy árfeltüntetés hibáiért felelősséget nem vállalunk

- az akciós termékek árai további kedvezményekkel nem vonhatóak össze

Kérjük a termék vásárlásakor legyen figyelemmel erre, és a készülék valós kép nem az adott típus és cikkszámhoz.

Az megrendelés leadásával a Vásárló elfogadja az általános szerződési feltételeket, mely feltételek megváltoztatására Szolgáltató egyoldalúan jogosult a webaruhaz.klavio.hu weboldalon történő közzététellel.

Vonatkozó jogszabályok

- 2001. évi. CVIII. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

- a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.évi IV. törvény

- a távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

 

 

 

 

 

 

 

A Klavio Kft. webáruház cookie-kat használ annak érdekében, hogy a webáruház a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsa. Amennyiben Ön folytatja a böngészést a webáruházban, azt úgy tekintjük, hogy nincs kifogása a tőlünk érkező cookie-k fogadása ellen.
Bezárás